Kulturní dům Ostrava

Zakázka pro dům kultury města Ostravy zahrnovala přečalounění 650 ks křesel v divadelním sále a restaurování pohovek ve foyeru.