Průběh zakázky

Máte-li zájem o detailní pohled na restaurátorskou práci, nahlédněte do sekce Malá exkurze do výroby.

1. Kalkulace

Před započetím prací nábytek nejprve posoudíme osobně anebo na fotografii a určíme předběžnou cenu za restaurování. Pokud máme možnost vidět pouze snímek, předpokládaná cena zpravidla slouží jako cena orientační a znovu se upřesňuje po osobním posouzení každého kusu.

2. Výběr potahových materiálů

Dalším krokem je výběr replik starožitných potahových materiálů. V současné době nabízíme velké množství potahových látek a kůží, které svým vzhledem a způsobem tkaní odpovídají různým obdobím a slohům, kdy se určitý kus nábytku vyráběl.

3. Realizace zakázky

Jakmile je se zákazníkem oboustranně odsouhlasen výběr příslušného potahového materiálu, způsob provedení restaurátorství, cena, případně další možné požadavky, pouštíme se do práce. Délka restaurátorských prací je individuální, odvíjí se od náročnosti celkové opravy a složitosti výrobku samotného.

Průběžná dokumentace

V případě zájmu zákazníka celý postup prací průběžně fotografujeme a kompletujeme jako soupis jednotlivých pracovních úkonů doplněný fotografiemi.